ProjeKurdu.com Üyelik Sözleşmesi

www.projekurdu.com internet sitesine girmenizin ve/veya bu sitedeki herhangi bir içeriği kullanmanızın aşağıdaki tüm koşulları çekincesiz ve bir bütün olarak okuyup anlayarak kabul ettiğiniz anlamına geldiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Bu nedenle lütfen www.projekurdu.com sitesini (Bundan sonra işbu sözleşmede kısaca “projekurdu.com” ya da “Site” olarak anılacaktır.) kullanmadan önce aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde oluşturulmuş olan Üye Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen projekurdu.com’u  kullanmayınız ya da Site’ye üye olmayınız.
Siteyi kullanmanız ve/veya kişisel ya da ticari gizli olsun ya da olmasın bilgilerinizin yer alabileceği formları doldurmanız Site’de yayınlanan işbu sözleşmeyi ve diğer tüm koşul ve şart getiren metin ve belgelerde yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. projekurdu.com, dilediği zaman işbu üye sözleşmesinin içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır. Bu nedenle de projekurdu.com'u her ziyaret  ettiğinizde üyelik şartlarını gözden geçirmeniz ve böylece eğer varsa değişikliklerden haberdar olmanız Site’yi kullanırken sahibi olduğunuz hakları ve üstlendiğiniz sorumlulukları bilmeniz açısından önemle önerilmektedir. 

1. Taraflar
1.1. İşbu Sözleşme (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır); Irvine, Kaliforniya adresinde mukim Smart Coders LLC (Bundan sonra kısaca " projekurdu.com " olarak anılacaktır) ile www.projekurdu.com sitesine üye olan kişi (“proje sahibi” ya da “uzman” bu anlamda hiçbir farklılık arz etmemektedir.) arasında(Bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlara göre elektronik ortamda akdedilmiştir.
1.2.  İşbu Sözleşme’de projekurdu.com ve ÜYE ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Konu ve Tanımlar
2.1. İşbu sözleşmenin konusu, proje ve uzmanları arama motorları, site içi aktif iletişim ve benzeri ya da ekstra teknik yatırım sayesinde Site’de iş sahipleri ile konularında uzmanlaşmış kişi/kurumların internet ortamında buluşturulup; hiçbir zorlama olmaksızın birbirleri ile çalışmayı tercih edip etmemelerine yönelik olarak kararları verip uygulamaya aktarabilmelerine yönelik tüm altyapı imkanlarına ilişkin hizmetlerin sunulmasına ilişkin uygulamalardan ve içerikten “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
2.2. Sözleşme içinde kullanılan bazı terimler şu anlamlara gelmektedir:
Site: www.projekurdu.com adresinden ve bağlı ve alt adreslerden yayın yapan internet sitesi
projekurdu.com: projekurdu.com Şirketi ve Yetkilileri
ÜYE: Site’yi üye olarak kullanan veya Site içi hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler
Kullanıcı: Site’yi ziyaret eden gerçek ve tüzel kişiler
Proje: Çeşitli sektörlerden uzmanların, proje sahipleri için Güvenli Proje Platformu dahilinde gerçekleştirecekleri süreçlerin her birine verilen addır. Sistemde Premium, Gizli ve Normal adı altında üç proje tipi bulunmaktadır. Proje çeşitleriyle ilgili hususlar ve aşağıda anılan diğer terimler ve bunlarla alakalı olarak Site'nin işleyişiyle ilgili diğer detaylar yardım sayfalarından edinilebilecektir.
Standart Üyelik: Uzmanlar için ücretsiz olan ve Özel Projeler’e ücretsiz olarak teklif gönderilebilen üyelik türüdür.
Gold Üyelik: Uzmanların, Standart Üyelik dışında, Site’nin belli bölümlerine belirli ücretlerin ödenmesi karşılığında girilebilmesini ve bu kısımlardaki özel içerikten ya da ek hizmetlerden faydalanmayı sağlayan üyelik türüdür.
Standart Proje: Proje Sahiplerinin siteye ücretsiz olarak üye olduktan sonra Site’ye yine ücretsiz olarak gönderebildikleri, ek özellikleri olmayan temel proje türüdür.
Özel Proje: Proje Sahibi’nin özel hizmet almak amacıyla, Site tarafından belirlenen bedeli ödeyerek gönderdiği proje tipleridir.
Premium Proje (Acil): Üye olan tüm uzmanlar teklif gönderebildiği, çok sayıda teklif almak isteyen proje sahipleri için ücretli olarak gönderime açık olan Özel Proje türüdür.
Gizli Proje: Proje detayları Site’de açıkça görünmeyen, sadece Proje Sahibi’nin davet gönderdiği Proje Uzmanları tarafından görülebilen ve teklif gönderilebilen ücretli Özel Proje türüdür.
Kontör Paketi: Uzmanların, Gold Üye olmaksızın ve sadece Teklif Kontör Paketi almak suretiyle özel projeler dışındaki her tür projeye teklif gönderebilmesini sağlayan ücretli paketlerdir.
Uzman: Site’ye üye olurken kayıt tipini ilgili formda “proje uzmanı” olarak seçen kişi ve kurumlardır, işbu sözleşmede üye olarak anılırlar.
Proje Sahibi: Site’ye üye olurken kayıt tipini ilgili formda “proje uzmanı” olarak seçen kişi ve kurumlardır, işbu sözleşmede üye olarak anılırlar.
Güvenli Proje Platformu:  Proje sahipleri ile proje uzmanlarının işbu Sözleşme'de belirtilen şartlar çerçevesinde karşılıklı olarak proje geliştirdikleri, iletişim kurdukları ve proje akışılarını takip ettikleri güvenli bir ortamdır.
Proje Kurdu Kasa Hesabı: Güvenli Proje Platformu çerçevesinde projekurdu.com tarafından anlaşmalı banka nezdinde oluşturulan havuz hesabını ifade etmektedir.

3. Genel Kullanım Koşulları
3.1. projekurdu.com, üye olan herkese açıktır. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Uzmanlar açısında "Gold Üyelik" ve Proje Sahipleri açısından ise "Premium Proje" ve "Gizli Proje" hizmetleri haricinde veya aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.
3.2. "Gold Üyelik", "Premium Proje" ve "Gizli Proje" gibi ücretli hizmet ve üyelik türlerine ait detaylar ve ödeme bilgileri, Site üzerinde bulunan ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan ilgili açıklama ve yardım sayfalarında ve de "Nasıl Çalışır" başlıklı bölümde yer almaktadır.
3.3. projekurdu.com'un kanundan doğan tüm haklarının yanında aşağıda sayılan söz konusu durum ya da işlemleri tespit ettiğinde ilgili işlemleri iptal edebilir, üyeliğe son verebilir, üyeliği dondurabilir, üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshedebilir ve/veya üyenin projelerini ya da tekliflerini silebilir ya da askıya alabilir. Bu sayılan hallerin tümünde, üye hukuki ve cezai olarak doğrudan kendisi sorumludur. Site yöneticileri, bu sayılan durumlarda üyenin Site'yi kullanımını engelleyeme, üyeliğini sonlandırma, dondurma, askıya alma gibi tedbirlerin yanında her şart altında bu kişi veya kişiler hakkında hukuki yollara başvuru haklarını her zaman için saklı tutarlar.
3.3.a. Genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve/veya Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgi ve/veya içeriğin Site'ye eklenmesi veya Site üzerinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi,
3.3.b. Site'de yer alan her türlü içeriğin kısmen veya tamamıyla kopyalanması ve/veya kopyalanmaya çalışılması, sitede yer alan içeriğin farklı mecralarda kullanılması, kullandırılması,
3.3.c. Üyelere tahsis edilen ya da kendilerinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması veya bu bilgilerin üçüncü kişilerle kullanılması,
3.3.d. Üyenin internet ortamında bir başkasının IP adresi, e-posta adresi, kullanıcı adı ve benzeri diğer bilgilerini kullanması ve/veya diğer kullanıcıların özel ve gizli bilgilerine izinsiz olarak ulaşması ve/veya bunları kullanması, sitede gerçek olmayan bilgilere yer vermesi,
3.3.e. Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi ya da sitenin olağan şekilde çalışmasını engellemeye yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi
3.3.f. Üyenin/Kullanıcının, projekurdu.com'un sisteminin veya internet sitesinin teknik ya da diğer bir yönden herhangi bir açığından faydalanarak, projekurdu.com'a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, projelerde istenen şartları sağlamamasına rağmen bunlardan yararlanması gibi projekurdu.com'un sisteminin veya internet sitesinin tamamının ya da bir bölümünün kötüye kullanılması,
3.3.g. Üyeler arasında Güvenli Proje Platformu dışında projeler yapılması hakkında ve/veya maksadıyla Site aracılığıyla iletişim kurulması ya da şahsi iletişim bilgilerinin Site içi iletişim yollarıyla paylaşılması.
4. İçerik Kullanımı
4.1. projekurdu.com'da sunulan her türlü görsel ve yazılı içerik sadece kişisel kullanım içindir. projekurdu.com, içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin, alan adının, logoların, ikonların, elektronik ve teknik verilerin, uygulanan sistemin, iş modelinin ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm unsurların ve markalar da dâhil olmak üzere bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları yasal koruma altında altındadır; bunların sahipleri bunları üreten eser sahipleri ya da geçerli lisans sahibi olanlardır. Bu unsurların projekurdu.com'un ya da  gerçek hak sahibinin yazılı izni olmaksızın kullanılması veya kullandırılması kesinlikle yasaktır.
4.2. Bu unsurlar, Site’de ya da işbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamazlar. Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya projekurdu.com'un izni  olmadan bu unsurlara bağlantı sağlamak yasaktır. Aynı şekilde üye, üçüncü şahıslara ait veya üçüncü kişilere ait bağlantılara sitede yer veremez.
4.3. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı projekurdu.com'a ait olan yazılımın kopyalanması ve/veya izinsiz olarak kullanılması yasaktır.

5. Sorumluluklar
5.1. projekurdu.com'u ziyaret eden kullanıcıların ziyaret süreleri, ziyaret zamanları, görüntüledikleri sayfalar gibi belirli kulanım bilgileri ile ad, soyadı, e-posta adresi ve benzeri kullanıcı bilgileri kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir Site sunabilmek amacı ile toplanabilir ve saklanabilir. Elde edilen bilgiler, Site’de ilan edilen gizlilik prensiplerine bağlı kalınmak kaydıyla, Site kullanımını iyileştirmek, reklam ve benzeri konularda işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilerle de anonimleştirilerek paylaşılabilecektir.
5.2. Üye’nin kişisel bilgileri ayrıca  yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya üyeler arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlayabilmek veya  projekurdu.com'un yasalardan ya da bizzat işbu Sözleşme'den kaynaklanan haklarını kullanabilmesi amacı ile de üçüncü kişi ve kurumlarla usulü dairesinde kalmak kaydıyla paylaşabilir. Site bu bilgileri paylaşırkern üyenin ayrıca bir onayına ihtiyaç duymaz.
5.3. Üye, projekurdu.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan tüm mevzuat hükümleri ile projekurdu.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Üye, bu bildirimlere ve/veya yürürlükteki yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk münhasıran kendisine ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
5.4. İşbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklere veya projekurdu.com sitesinde bildirilen kurallara uyulmaması nedeniyle, projekurdu.com tarafından üyenin projekurdu.com'dan geçici veya sürekli olarak yararlanması engellenebilir, kısıtlanabilir ya da üyeliğinin iptal edilmesi gündeme gelebilir.
5.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin projekurdu.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını, otomatik programlarla zorlayamaz ve/veya kilitleyemez. Sitede yer alan her türlü veri için geçerli olmak üzere; yanıltıcı ve hileli girişimlerde bulunamaz. Aksi takdirde üyelik sonlandırılabileceği  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk da münhasıran sadece ilgili hukuka aykırı fiilleri gerçekleştirmiş olan üyeye ait olacaktır.
5.6. projekurdu.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması hususunda kullanıcıların kendi sorumlulukları vardır. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve/veya herhangi bir şekilde hasar görmelerinden projekurdu.com sorumlu tutulamaz.  projekurdu.com mesajlaşmaların yedeğini tutacağına ya da yedek tutarsa da bunları doğru bir şekilde saklayıp ortaya koyabileceği konusunda bir garanti vermemektedir.
5.7. projekurdu.com, kendisi ya da üye tarafından sonlandırılan bir üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte tamamen kendi iradesine bağlı kalmak şartıyla serbesttir. Üye, silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını ve hukuki yollara da başvurmayacağını peşinen kabul ve beyan etmiştir.
5.8. Üyelerin birbirleri ya da üçüncü kişilerle ilişkileri üyelerin kendilerinin sorumluluğundadır; bu tür ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlık ya da problemlerde projekurdu.com herhangi bir sorumluluk üstlenmez ya da projekurdu.com’a herhangi bir şekil veya şart altında sorumluluk atfedilemez.
5.9. Site’de farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar ile ilgili riskler tamamen bu bağlantıları ziyaret eden ilgili ziyaretçilere ait olacaktır. Bu ziyaretlerden doğabilecek hukuki ihlaller ya da teknik sorunlarda tek yalnızca ve sadece sorumlu ilgili linki Site’ye yerleştirmiş olan kişi olacaktır.
5.10. projekurdu.com, Site’de yayınladığı sözleşme ve ilke metinlerindeki hükümlere ve de yürürlükteki yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, eğer dilerse üyelerinin üyelik hesaplarına bağlı olan bilgilerin tamamını kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanabilecektir.
5.11. projekurdu.com, Site’nin belirli yerlerinde ya da kısımlarında o ilgili bölüme özgü farklı kural ve/veya yükümlülükler bildirebilir. Bu kısımları kullanan kişi ve kuruluşlar o bölüme özgü kuralları ilgili özel bölümleri kullanamaya başladıkları anda peşinen kabul etmiş olurlar.
5.12. Üye işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere ilişkin olmak üzere ihlal ya da ihmal içeren fiilleri nedeniyle projekurdu.com'un uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı aynen tazmin edecek olup, projekurdu.com, üyenin Sözleşme'ye veya ite'de yer alan kurallara aykırı davranışları nedeniyle üçüncü şahıslara ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.
5.13. projekurdu.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
5.14. İşbu Sözleşme’de belirlenen ve projekurdu.com tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından projekurdu.com hesabının gerek projekurdu.com'u gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya projekurdu.com’un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi ihtimalinin ortaya çıkması halinde projekurdu.com, üyenin üyeliğini derhal iptal etme, üyeye karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.
5.15. Site üzerinde yer alan mesajlaşma ve benzeri iletişim uygulamaları, istenmeyen ileti (spam) gönderimine sebebiyet verecek şekilde ya da bu vasıtalar kullanılmak suretiyle site dışı kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde işlemlerde bulunulması halinde, üyenin hesabı süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın projekurdu.com tarafından sona erdirilebilir. projekurdu.com anılan bu tür hukuka aykırı kullanımlardan dolayı uğrayabileceği zararlara ilişkin her türlü dava ve talep hakkını saklı tutmaktadır.
5.16. Üyelerin birbirine Site üzerinden gönderdikleri mesajlar, proje soru-cevap bölümündekiler de dahil olmak üzere bütün iletişimler Site Yöneticileri tarafından incelenebilir ve işbu Sözleşme ve diğer site belgelerine uyumadığının tespiti halinde ilgili iletişim her şekilde ve her zaman engellenebilir.
5.17. projekurdu.com, Site üyesi olan tarafların buluşmasını, iletişimini ve Güvenli Proje Platformu ile Proje Kurdu Hesabının kullanılmasını sağlamanın dışında hiçbir hizmet sunmamaktadır. projekurdu.com, ilgili proje bedelinin ilgili hizmet bedeli kesilerek Proje Kurdu Hesabı'ndan Uzman'a aktarılmasıyla birlikte işbu Sözleşme gereği olarak verdiği hizmeti sonlandırmış olmaktadır. Bedelin Proje Kurdu Hesabı'na Proje Sahibi tarafından ilk aktarıldığı anın ardından cayma ya da sair şekilde taraflar arasındaki projenin gerçekleştirilmesi söz konusu olmasa bile Proje Kurdu Hesabı'ndaki proje bedelinden projekurdu.com hizmet bedeli kesilir ve geri kalan bedel Proje Sahibi'ne geri ödenir. projekurdu.com, Site üzerindeki projelerin teslimini hiçbir zaman ve hiçbir şart altında garanti altına almamakta ve aynı zamanda Güvenli Proje Platformu dışında işlem yapılmasına da izin vermemektedir.

6. projekurdu.com’un Hak ve Yükümlülükleri
6.1. projekurdu.com, üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar, yasal zorunluluklar ve/veya mücbir sebepler nedeniyle hizmet sağlanamayan haller dışında yararlandırılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
6.2. projekurdu.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de ve Site’deki diğer metin ve belgelerde üyeye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişikliğe gidebilir. Üye, projekurdu.com'un her zaman için hiçbir şarta bağlı olmaksızın bir gerekçe göstermeksizin verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, hizmetin içeriğinde değişikliğe gitmek veya hizmeti iptal etme hakkı bulunduğunu kabul eder.
6.3. Site'ye proje girerken sadece imaj dosyası yüklenebilir, yüklenen dosyaların virüs ve diğer zararlı yazılımlardan arınmış olması yükleyenin sorumluluğundadır. Sitedeki her türden dosyanın indirilmesinde; dosyaları kişisel cihazlarına indiren kişilerin bu dosyaları anti virüs yazılımlarından geçirme sorumluluğu kendilerine aittir. Site'nin, Site üzerindeki dosyaların indirilmesinden doğabilecek zararlardan hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyelerce yüklenmiş dosyalar nedeniyle oluşan zararlardan ilgili zarara yol açan dosyayı yüklemiş olan üye'nin kendisi şahsen sorumludur.
6.4. Sözleşme hükümlerine aykırı bir içeriği Site’ye yüklemiş ya da yüklemeye çalışmış olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın projekurdu.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
6.5. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik sözleşmesini kabul ettikten sonra kendisine projekurdu.com, ortakları, iştirakleri veya bağlı şirketleri veya iş ortakları tarafından her türlü elektronik iletinin veya kısa mesajın gönderilmesine onay vermiş kabul edilir. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, projekurdu.com tarafından kendisine, otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye’den/Kullanıcı'dan bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla e-iletiler gönderebileceğini kabul etmiştir. Bu bildirimleri almak istemeyen kullanıcı iletişim listesinden çıkma talebini projekurdu.com’a ilettiği taktirde gerekli üyelikten çıkarma işlemi talebin nedeni projekurdu.com tarafından incelendikten sonra gerçekleştirilir.

7. Zorlayıcı Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda, projekurdu.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, projekurdu.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için projekurdu.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla projekurdu.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü
Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle iş bu Sözleşme hükümleri, bu Sözleşme’de bulunmayan hususlardaysa Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan mevzuat uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez mahkemeleri (Çağlayan) ve icra daireleri yetkili olacaktır.

9. projekurdu.com’un Kayıtlarının Geçerliliği
“Üye”, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda projekurdu.com’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve/veya bilgisayar kayıtları ve benzeri diğer projekurdu.com tarafından tutulan kayıtların muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, projekurdu.com’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin 6100 sayılı HMK’nin 193. maddesi anlamında kesin ve münhasır delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10. Tebligat Adresleri
10.1. Üye’nin projekurdu.com'a üye olurken bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için kullanılabilecek olan tek iletişim adresi olarak kabul edilir.
10.2. Üye, mevcut e-posta adresindeki değişiklikleri yine e-posta kanalıyla projekurdu.com’a derhal bildirmedikçe ilk bildirmiş olduğu e-posta adresine yapılabilecek bildirimlerin geçerli olacağını ve bizzat kendisine yapılmış sayılacağını ve bunları almamış olduğunu iddia etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

11. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve Hükümsüz Kalması
11.1. projekurdu.com, üyenin işbu Sözleşme koşullarına ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üyenin kendisinin, faaliyetlerinin ya da Site’ye dâhil ettiği veya etmeye çalıştığı herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına ya da kanun ya da sözleşmelerden kaynaklanan haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle üyeye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili üyenin Site’den aldığı her türlü hizmet için geçerli olabilmek üzere ilgili hizmetin tamamını ya da bir kısmını geçici veya sürekli olarak durdurabilecektir.
11.2. İşbu Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ek uyarı ya da ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
11.3. projekurdu.com, üyenin üyeliğini her zaman ayrıca bir bildirim yapmaksızın veya ayrıca bir sebep göstermeksizin sonlandırma hakkını her zaman saklı tutar.   

12. Çözüm Süreci
12.1. Güvenli Proje Platformunda yapılan projelerde anlaşmazlık durumu oluşması halinde çözüm süreci Proje Sahibi'nin "Anlaşmazlık Durumu Bildir" butonuna basması ile başlayacaktır.
12.2. projekurdu.com'un çözüm sürecini yürütmek ya da sonuca ulaştırmak da dahil olmak üzere, iki tarafı anlaştırma veya ödemenin hak ediş doğrultusunda dağıtılması ve benzeri konularda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çözüm sürecini yürütmek, sonuçlandırmak ve ödeme konusundaki anlaşmazlığı çözüme ulaştırmak Proje Sahibi ve Uzman'ındır.
12.3. Çözüm sürecinde olumlu sonuca ulaşılamaması halinde, ücretin geri ödemesi hizmet bedelleri kesilmesinin ardından Proje Sahibi'nin sistemde tanımlı banka hesabına veya kredi kartına yapılır.
 
13. İptal ve İade Koşulları
13.1. Yayınlanan bir Projenin yayından kaldırılması ve/veya iptali için 0216 346 48 60 numaralı telefondan ya da destek[at]projekurdu.com e-posta adresinden bu yöndeki talebin iletilmesi gerekmektedir.
13.2. "Premium" veya "Gizli" projelerin iptal edilmesi talebi halinde, ilgili projeler için ödenen tutarlar hiçbir şekilde ve koşul altında iade edilmez.
13.3. Güvenli Proje Platformu'nda "Aşamayı Onayla" butonu ile projekurdu.com'a 7 (yedi) iş günü içerisinde haber verilmez ise sonuç otomatik olarak olumlu olarak değerlendirilir ve o ana kadarki ilgili miktar 5 (beş) iş günü içerisinde projekurdu.com hizmet bedeli kesildikten sonra Uzman'a ödenir. Bu süreçte işin teslim alınmaması veya incelenip onay verilmemesi gibi durumlarda her türlü sorumluluk tamamen Proje Sahibi'ne aittir.
13.4. Aşağıda sayılan şekillerde gerçekleştirilen davranışlar ilgili davranışın sahibi olan Proje Sahibi için "kötü niyet" olarak kabul edilip ilgili üyelik projekurdu.com tarafından dondurulabilir, sonlandırılabilir ve/veya aynı kişinin başka kullanıcılar açmak suretiyle Site'ye tekraren üye olduğu tespit edilirse aynı işlemler ilgili üyeliklere de uygulanabilir.
13.4.a. Bilinçli olarak alınan hizmeti kötülemek.
13.4.b. Uzmanı dışarıdan çalışmaya teşvik edip Site'yi devre dışı bırakmaya yönelik çabalar ve uzmanı bu doğrultuda zorlamak.
13.4.c. Sahte kimlik ve kredi kartı ile işlemler yapmak.
13.4.d. Proje Sahibinin sürekli proje açıp vazgeçmesi veya anlaşmazlık durumu bildirerek (bu işlemi kötü niyetle tekrarlamak suretiyle) uzmanları zarara uğratması ve Proje Kurdu sitesinin kalitesini düşürmesi.
13.4.e. Uzmanların Gold Üyelik ve Kontör paket ödeme tutarları hiçbir şekilde ve koşul altında iade edilmez.
13.4.f. Uzmanların proje ödemelerini alabilmeleri için Güvenli Proje Platformunda "Aşamayı Bitir" butonu ile Proje Sahibine haber vermeleri ve süreci devam ettirmeleri zorunludur.

14. Yürürlük
14.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşme'yle atıfta bulunulan ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Site içinde bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan gizlilik politikası ve yasal uyarılar/çekinceler, kullanım şartları gibi belgelerden ve eklerden oluşan sözleşme üyenin işbu Sözleşme'yi okuyup anladığını ve tamamen çekincesiz bir şekilde kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onay ile yürürlüğe girmiştir. Üye, Site'ye kayıt işleminin elektronik olarak tamamlandığı andan itibaren işbu Sözleşme'de belirtilen tüm şartları kabul etmiş ve işbu Sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır.
14.2. Üye, işbu Sözleşme'de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
14.3. İşbu Sözleşme 14 (on dört) madde olup projekurdu.com herhangi bir zamanda işbu Sözleşme maddelerini güncelleyerek değişiklik yapma hakkını saklı tutar.