Yasal Uyarılar, Sorumluluğun Reddi ve Çekinceler

www.projekurdu.com/ (Bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) adresinin  üzerinde üyelik oluşturmuş olsun ya da olmasın Siteye herhangi bir yolla her türden içerik yükleyen özel veya tüzel kişiler bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır. Bunun karşısında: üye olmayan ve herhangi bir şekilde içerik yüklemesinde de bulunmayan ve fakat Siteyi sadece ziyaret eden özel veya tüzel kişiler ise “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

www.projekurdu.com/  alan adından yayın yapan internet sitesi (Site), Irvine, Kaliforniya, ABD adresinde yerleşik olan Smart Coders LLC (Yönetim) tarafından yönetilmektedir.

1. Yönetim, Site'ye yüklenen içerikten dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Site'ye yüklenen her türden içerik Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olmalıdır.
2. Her tür içerik girişi, Siteye gönderildiği tarih, zaman ve IP numarası ile kayıt edilebilmekte ve eşleştirilebilmektedir.
3. Üyelerin Site'ye herhangi bir şekilde girdiği bir içeriğin herhangi bir suç unsuru teşkil etmesi halinde hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran ilgili içeriği gönderen kişinin üzerinde olacaktır.
4. Yürürlükte bulunan fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kanun hükümlerini ihlal etmeyen içeriklerin Site'ye yüklenmesinde sakınca yoktur. Ancak Yönetim tarafından yüklenen içeriklerin içinde fikri veya sınai hakları ihlal eden dosyaların bulunması halinde bu dosyalar silinebilmektedir.
5. Herhangi bir yasal takip, teknik sorun ya da şikayet neticesinde dosya silinmesi durumunda, Üye Yönetim'den herhangi bir hak talep edemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Ayrıca Yönetim, başka bir nedenden dolayı herhangi bir dosyayı silme hakkını da her zaman için saklı tutmaktadır.
6. Yönetim, Site üzerinden başka sitelere de bağlantılar ve yönlendirmeler sağlayabilirse de bu türden bağlantı ya da yönlendirmelerin varlığı, Site dışındaki sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek hiçbir içerikten dolayı Yönetim herhangi bir sorumluluk taşımadığını burada açıkça ifade etmektedir.
7. Erişilen bu sitelerden ya da erişilen siteler üzerinden erişilebilecek diğer sitelerde gerçekleşecek ya da gerçekleştirilebilecek işlemlerden doğacak hiçbir zarardan Yönetim sorumlu tutulamaz ve Kullanıcı ve Üye bu bağlantılara eriştiğinde sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. Kişisel veriler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilmektedir ve Yönetim Site belgelerinde aksi belirtilmediği sürece kişisel bilgilerden herhangi birini Yönetim'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir yolla ifşa etmeyecektir.
9. Yönetim, gizli bilgileri gizli tutmak için gerekli tedbirleri teknik imkanları çerçevesinde almayı taahhüt etmektedir. Yönetim'in gerekli önlemleri almasına rağmen Siteye yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel verilerin ya da benzeri diğer verinin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Yönetim'in hukuki ya da cezai herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Üye ve Kullanıcı bu zararlardan Yönetim'i sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt ederler.
10. Yönetim, işbu "Yasal çekince hükümlerini" dilediği zaman Site'de yayınlamak şartıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklik olması halinde yenilenen hükümler Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olacaklardır.